Czemu podczas budowy domu jest potrzebny geodeta

Kategoria:

Opis

Budowa swojego domu wiąże się z dużą ilością prac do zrobienia, które dodatkowo muszą być zrobione w określonej kolejności. Jedną z osób, bez jakich na pewno żadna budowa nie ma szans na realizację, jest geodeta. Praca geodetów jest dokładnie regulowana przez przepisy prawne, i żeby zostać tym specjalistą, to spełnić należy szereg formalnych wymogów, między innymi ukończenie odpowiednich studiów i zdanie egzaminu państwowego. Geodeci w założeniu na co dzień się zajmują pomiarami gruntów, dzieleniem działek czy też opracowywaniem map, i to właśnie część z tych prac będzie konieczna, jeśli ktoś będzie planował postawić swój wymarzony dom.

Podczas całego procesu trzeba poprosić geodetę o pomoc w co najmniej trzech różnych etapach. Pierwszy z nich to opracowanie budowlanego projektu, co ma miejsce jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Po zakupie lub wykonaniu na indywidualne zamówienie projektu swojego domu należy taki budynek umieścić na działce, przy zachowaniu wszystkich wymaganych przepisami odległości. Aby to załatwić geodeta wykona odpowiednią mapę do celów projektowych, na której powinny się znajdować również granice działki i okoliczne obiekty. W oparciu o tę mapę wyznaczane jest dokładnie precyzyjne położenie na działce, za pomocą specjalnych wskaźników, i dopiero wtedy przystąpić można do realizacji budowlanych prac.

Aby to zrobić geodeta musi się pojawić na placu budowy z potrzebnymi urządzeniami, i wyznaczyć obrys fundamentów i osie budynku. Czynności te należy zapisać w dzienniku budowy, a także udostępnione w formie szkiców. Kolejne ze spotkań z geodetą powinno się odbyć już po zakończeniu wszystkich prac, gdy inwestor będzie występował z wnioskiem o możliwość użytkowania obiektu. Do takiego wniosku będzie niezbędne dołączenie mapy z faktycznym położeniem budynku i przyłączami instalacji, i zrobienie tej mapy należeć będzie do geodety. Jeżeli ktoś będzie się chciał dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, to zaglądnąć może na stronę Horyzont Geodezja i zapoznać się z umieszczonymi tam informacjami.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY